Aros Bostad utvecklar 280 nya bostadsrättslägenheter i Nacka

Den 22 augusti tas det första spadtaget för den första etappen av Aros Bostads (”Aros”) projekt O2 Orminge i Nacka kommun. Aros kommer att utveckla de första bostadsrätterna i kommunens planerade omvandling av Orminge Centrum med omnejd.

Bostadsrätterna som Aros utvecklar är en del av det nya området som kallas för Nybackakvarteren, i direkt anslutning till Orminges grönområden, service och kommunikationer. De nio husen, med totalt ca 280 lägenheter, har ritats av DinellJohansson arkitekter och kommer att byggas i samarbete med Lindbäcks som är Sveriges ledande företag inom industriellt byggande av flerbostadshus i trä.

Fokus vid planeringen har varit att skapa yteffektiva boenden med generösa balkonger och luftiga gårdar med utrymme för aktivitet och rekreation. Nu påbörjas byggnation av den första etappen om 65 lägenheter. Försäljningen kommer att starta under hösten 2018 och beräknad inflyttning sker i början av 2020.

För mer information, kontakta:

Magnus Andersson, VD i Aros Bostad
Email: magnus.andersson@arosbostad.se
Mobil: 073-410 12 43

Ken Wendelin, CFO / Vice VD i Aros Bostad
Email: ken.wendelin@arosbostad.se
Mobil: 073-518 02 70