Aros Bostad utvärderar möjligheten att avyttra en större projektportfölj med hyresrättsbostäder

15 december 2021

Mot bakgrund av en stark investeringsmarknad avser Aros Bostadsutveckling AB publ (”Aros Bostad”) att undersöka förutsättningarna för avyttring av en större projektportfölj med bostäder för hyresrättsändamål.

Genom att avyttra delar av projektportföljen som hyresrätter kan kassaflöden tidigareläggas och genomförandet av planerade bostadsrättsprojekt accelereras och optimeras över tid.

Magnus Andersson, VD Aros Bostad:

”Genom att vara nära marknaden och ständigt utvärdera byggrättsportföljens potential kan vi matcha efterfrågan och skapa bästa möjliga avkastning till minsta möjliga risk för våra investerare, samtidigt som vi ytterligare förbättrar förutsättningarna för vår bostadsrättsutveckling. En avyttring av utvalda bostadsprojekt innebär att vi kan flytta fram starten för flera utvecklingsprojekt och därmed ytterligare öka antalet enheter i produktion.”

Aros Bostad har en välbalanserad projektportfölj om totalt cirka 4 800 byggrätter med bra ingångsvärden och stor möjlighet till flexibilitet. Portföljen som är aktuell att avyttra består av bostadsprojekt motsvarande 900 – 1 000 hyresrättsenheter i Solna, Danderyd, Täby, Nacka och Huddinge. Aros Bostad planerar för att genomföra projektutvecklingen av samtliga dessa bostäder. Tango agerar rådgivare i försäljningsprocessen.

Läs mer