Aros Bostad tillträder två fastigheter inom populära Fabriksparken i Sundbyberg

Aros Bostad har tillträtt fastigheterna Tråden 1 och 2 i centrala Sundbyberg. Fastigheterna, som kommer att utgöra det andra av totalt tre bostadskvarter inom Fabriksparken, förvärvades av Skandia Fastigheter i juni 2020. Försäljningen startade under april 2021 och intresset har varit starkt.

Bostadsprojektet genomförs i form av ett joint venture med finländska Varma som kapitalpartner. Som tidigare har kommunicerats har entreprenadavtal tecknats med MVB Öst AB för uppförande av den första etappen om 99 lägenheter. Totalt kommer Aros Bostads kvarter att omfatta cirka 180 bostäder. Projektet uppförs för att Svanencertifieras och produktionsstart beräknas ske under det tredje kvartalet i år.

Louise Saxholm, Försäljnings- och marknadschef Aros Bostad:
”Vi har sett ett mycket starkt intresse för bostäderna i Fabriksparken, vilket är jätteroligt eftersom det är vårt första projekt i Sundbyberg. Fabriksparken har alla förutsättningar som krävs för ett trevligt bostadsområde med bra fördelning mellan bostäder, gröna gårdar och service.”

Markus Pfister, Fastighetschef Skandia Fastigheter:
”Det känns tryggt att lämna över dessa byggrätter till en stabil bostadsutvecklare som vi känner väl, inte minst efter att ha utvecklat inom samma stadsutvecklingsprojekt i Uppsalas Rosendal. Det borgar för att vår ambitiösa vision för Fabriksparken kommer att införlivas.”