Aros Bostad tillträder två bostadsprojekt i Huddinge och Upplands-Bro

1 november 2021

Aros Bostad har tillträtt en fastighet i Snättringe, Huddinge samt en fastighet inom bostadsutvecklingsområdet Tegelbruket i Upplands-Bro. Totalt planeras för 193 nya bostäder inom dessa två projektområden.

Magnus Andersson, VD Aros Bostad säger:

”Vi har en tydlig strategi att bredda vår marknad gällande geografi och produktportfölj. Tillträdena i Huddinge och Upplands-Bro, där vi planerar för smart producerade småhus och lägenheter, levererar på båda dessa målsättningar.”

Fastigheten Postiljonen 10 i Huddinge förvärvades i december 2020 tillsammans med ytterligare fem angränsande fastigheter, vilka tillträddes under första kvartalet i år. Aros Bostad planerar för cirka 120 lägenheter och 40 småhus inom området, vilka ska genomföras i flera produktionsetapper. 

Flerbostadshusen ingår i fonden Aros Bostad IV, medan småhusdelen förvärvades av Aros Bostad. Samtliga etapper genomförs i ett JV med Frentab. Produktionen beräknas starta under första kvartalet 2022 och hela området beräknas vara färdigställt 2025.

Fastigheten Brogård 1:174 i Upplands-Bro förvärvades av Aros Bostad i maj 2021. Här planeras för 33 radhus med byggstart under det första kvartalet 2022 och färdigställande under 2023.