Aros Bostad tillträder markanvisning och tecknar entreprenadavtal för drygt 50 bostäder i Bromma

7 mars 2019

Aros Bostad har tillträtt en markanvisning från Stockholms stad gällande nybyggnationsprojektet Nockebyn i Bromma, samt tecknat entreprenadavtal för projektet. Förväntad byggstart är andra kvartalet 2019.   

Bostadsprojektet Nockebyn omfattar 51 bostäder fördelade på fem flerbostadshus och ett parhus längs Tyska Bottens väg i Bromma. Bostäderna är planerade för att kunna tilltala en bred målgrupp, med planlösningar från ett till sex rum och kök. Försäljning pågår och inflyttning av de första bostäderna är beräknad till början av 2020.

Magnus Andersson, VD Aros Bostad:
”Nockebyn är ett trevligt och småskaligt bostadsprojekt som vi har planerat under en längre tid. Nu tillträder vi markanvisningen från Stockholms Stad och kommer, enligt plan, att starta byggnationen redan under andra kvartalet i år.

Tillträdet av marken skedde 4 mars. Entreprenadavtal avseende byggnation tecknades 6 mars med Swencn AB. Projektet genomfo?rs i form av ett joint venture tillsammans med Revcap som kapitalpartner, där parternas ägarandelar uppgår till 50 procent vardera.

Länkat innehåll

Läs hela pressmeddelandet