Aros Bostad tidigarelägger årsredovisningen för 2019

Årsredovisningen för 2019 planeras att offentliggöras den 8 april 2020, istället för som tidigare kommunicerats den 15 maj. Tidigareläggandet sker i syfte att linjera Aros Bostads publicering med övriga konkurrenters rapportering inom sektorn.