Aros Bostad tecknar avtal med Erlandsson Bygg avseende nybyggnation i Uppsala

Aros Bostad har tecknat avtal med Erlandsson Bygg avseende nybyggnation av 161 lägenheter i Rosendal, Uppsala. Den totala entreprenadsumman uppgår till cirka 260 mkr.

I Uppsalas nya stadsdel Rosendal planerar Aros Bostad för ett projekt med tre hus fördelat på 161 bostadsrätter samt lokaler för handel i bottenvåningen. Byggstart inleds under hösten.

Samir Taha, VD/Partner på Aros Bostadsutveckling AB: ”Uppsala som region genomgår en stor förändring och vi ser fram emot att vara delaktiga i utvecklandet av Rosendal som en ny stadsdel. Detta är vår första byggstart i Uppsala, vilket vi tycker är riktigt kul. Det känns samtidigt tryggt att samarbeta med en etablerad part som Erlandsson Bygg när vi nu går mot byggstart i projektet.”

Kort om Rosendal: Uppsala expanderar snabbt och nu växer Rosendal fram som en helt ny stadsdel bara några minuter från Uppsala centrum. Rosendal ligger mitt i ett av Sveriges främsta kunskapskluster med två universitet och ett av landets största sjukhus som grannar.

Rosendal ska bli ett område med en mix av bostäder, handel, service, universitetsanknuten verksamhet med campuskaraktär och närhet till värdefulla park- och naturområden med höga rekreationsvärden. Området kommer att inrymma totalt cirka 4 500 bostäder.

För mer information, kontakta:

Aros Bostadsutveckling AB
Samir Taha, verkställande direktör/Partner
samir.taha@arosbostad.se
070-553 33 13