Aros Bostad tar första steget i att uppföra Ordonnansen V på Gärdet

Vi har nu tagit ett första steg i uppförandet av vårt projekt Ordonnansen V där vi har påbörjat rivning av den befintliga byggnaden på fastigheten. Vi har skrivit avtal med RO-gruppen för att utföra rivningen, som beräknas pågå fram till årsskiftet 2018/2019. Vi känner stor tilltro till RO-gruppen som har en gedigen erfarenhet och ett starkt engagemang och vi ser fram emot ett fortsatt gott samarbete med dem.

Vi är väldigt glada över att ha kunnat påbörja projektet efter att ha jobbat med det under flera år. Projektet som ligger på Gärdet i Stockholm har ett mycket centralt läge samtidigt som Gärdets och Djurgårdens grönområden ligger precis runt knuten. Efter att rivningen är utförd planerar vi att fortsätta med markarbeten för att därefter påbörja byggnationen av de båda huskropparna. Vi känner oss stolta över projektet som med sin sobra och stilrena gestaltning kommer att utgöra ett välkommet tillskott till stadsrummet.

För mer information, kontakta:

Magnus Andersson, VD i Aros Bostad
magnus.andersson@arosbostad.se
073-410 12 43

Ken Wendelin, CFO / Vice VD i Aros Bostad
ken.wendelin@arosbostad.se
073-518 02 70