Aros Bostad startar byggnation av 105 nya lägenheter i Orminge och erhåller Nackas utmärkelse för hållbar stadsutveckling

24 juni 2020

Aros Bostadsutveckling AB publ (”Aros Bostad”) erhåller Nacka kommuns utmärkelse för hållbar stadsutveckling för bostadsprojektet O2 Orminge. Utmärkelsen sammanfaller med att den andra etappen om ytterligare 105 lägenheter produktionsstartas.

Nacka kommuns Miljö- och stadsbyggnadsnämnd har för andra året delat ut en utmärkelse för hållbar stadsutveckling.

Motiveringen lyder:
”Aros Bostad O2 projekt i Orminge får Nackas utmärkelse för hållbar stadsutveckling för sitt ambitiösa arbete med att integrera social och ekologisk hållbarhet i projektet. Projektet i Orminge har bland annat arbetat med att minska sin klimatpåverkan i byggproduktionen genom att bygga med stomme och fasadmaterial i svenskt trä. Utformningen av gårdarna möjliggör rekreation och samvaro vilket främjar en social interaktion bland de boende i området. Aros Bostads projekt i Nybackakvarteren i Orminge uppvisar en god helhetssyn på ekologisk och social hållbarhet. Nacka kommun tror att projektet kommer inspirera andra som bygger i Nacka att på motsvarande sätt arbeta med ekosystemtjänster och att aktivt ta hänsyn till klimatet i planering och byggande.”

Länkat innehåll

Till pressmeddelandet