Aros Bostad reser ytterligare kapital om ca SEK 1,1 MDR

Aros Bostadsutveckling AB (”Aros Bostad”) reser ca SEK 1,1 miljarder i eget kapital. Huvudinvesterare är, Första AP-fonden, Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv tillsammans med SEBs Pensionsstiftelse samt privata investerare.

Inriktningen kommer att vara bostadsutveckling i framförallt Storstockholmsområdet och innefattar såväl nyproduktion som konvertering och utveckling av befintliga kommersiella fastigheter till bostäder. Genomförd kapitalanskaffning skapar förutsättningar att genomföra utvecklingsprojekt till en investeringsvolym om ytterligare ca SEK 3,5 miljarder.

Samir Taha, VD för Aros Bostad:
”Vi är mycket nöjda med vårt nya samarbete och att vi ytterligare breddar vår kapitalbas. Att våra tidigare investerare ger oss förnyat förtroende och investerar ytterligare i vår affärsidé känns mycket tillfredsställande. Att därtill få med ytterligare en stor, kompetent och välrenommerad institution som Första AP-fonden tillsammans med framgångsrika och kapitalstarka entreprenörer är ett fortsatt erkännande av Aros Bostads genomförandeförmåga och kompetens.

Tomas Krywult, Fastighetschef SEB Investment Management:
”Jag är mycket nöjd med samarbetet med Aros Bostad och de investeringsmöjligheter som vårt samarbete har gett. Investeringarna kompletterar våra övriga tillgångar på det sätt jag eftersträvar. Jag ser nu fram mot att ta ytterligare ett steg framåt och att arbeta vidare i denna delvis nya investerarkonstellation.”

För mer information, kontakta:

Aros Bostadsutveckling AB
Samir Taha, VD
samir.taha@arosbostad.se
070-553 33 13