Aros Bostad rekryterar försäljningschef samt erfaren koncept & projektutvecklare

Aros Bostad förstärker sin organisation inom områdena Försäljning och Koncept/Projektutveckling genom att rekrytera Ulrika Jakobsson och Elisabet Forsell.

Ulrika kommer närmast från Oscar Properties, där hon innehar rollen som tillförordnad försäljningschef. Hon har tidigare även arbetat som säljansvarig för nyproduktionsprojekt hos JM. Ulrika är utbildad civilekonom samt registrerad fastighetsmäklare.

Elisabet kommer närmast från Oscar Properties, där hon innehar rollen som designansvarig. Hon har tidigare även arbetat som arkitekt på Waldemarson Berglund Arkitekter. Elisabet är utbildad arkitekt, SAR/MSA.

Samir Taha, VD/Partner på Aros Bostadsutveckling AB:

”Aros Bostad har under de senaste åren varit inne i en intensiv tillväxtfas och antalet bostadsprojekt växer löpande. Detta innebär även att antalet bostadsprojekt som kommer in i en projektutvecklings- och försäljningsfas ökar kraftigt de närmaste åren. I och med rekryteringarna av Ulrika och Elisabet förstärker vi Aros Bostads organisation inom områdena Försäljning och Koncept/Projektutveckling. De kommer med sin bakgrund och erfarenhet att vara ett välkommet tillskott till Aros Bostad i vår försatta expansion.”

För mer information, kontakta:

Aros Bostadsutveckling AB
Samir Taha
Verkställande direktör/Partner
samir.taha@arosbostad.se
070-553 33 13