Aros Bostad projektstartar fem stadsvillor och 45 lägenheter i Bromma

Under 2010 erhöll Aros Bostad en markanvisning från Stockholms stad längs Tyska Bottens väg i Nockebyhov, Bromma. Detaljplanen för att uppföra cirka 50 bostäder som stadsvillor och lägenheter vinner nu laga kraft i och med att Mark- och miljööverdomstolen (MMÖD) inte beviljar prövningstillstånd för inkommet överklagande av detaljplanen. I gröna Nockebyhov med närhet till naturreservatet Judarn med omväxlande natur, planerar Aros Bostad för ett projekt med fem nya stadsvillor och 45 lägenheter. I ett lugnt och vattennära läge kommer dessa nya bostäder att erbjuda hög kvalitet och arkitektur.

Thomas Hollaus, Chef Affärsutveckling på Aros Bostad:
”Vi är mycket nöjda över att äntligen kunna komma vidare med projektet och erhålla en lagakraftvunnen detaljplan för bostadsändamål. Vi har jobbat med planen i dryga 7 år och kan nu äntligen påbörja genomförandet av projektet. Vi kommer nu jobba hårt för att komma igång och ta detta spännande bostadsutvecklingsprojekt till marknaden under 2017. Vår projektutvecklingsportfölj fortsätter att utvecklats positivt där allt fler projekt går in i en sälj- och genomförandefas under den närmaste framtiden, vilket känns tillfredsställande.”

För mer information, kontakta:

Aros Bostad
Thomas Hollaus, Chef Affärsutveckling, Aros Bostad
Thomas.hollaus@arosbostad.se
Tel: 073-510 09 50