Aros Bostad offentliggör utfall i utbyteserbjudandet och tilldelar aktier i den riktade emissionen

Ken Wendelin, CFO och vice VD Aros Bostad:
”Det är glädjande och samtidigt ett styrkebesked att vi har uppnått denna höga anslutningsgrad i vårt konverteringserbjudande gällande vår preferensaktie. Jag ser detta som en bekräftelse på att vårt idoga arbete med att utveckla Aros Bostad till en av Stockholms stora bostadsutvecklare börjar få resonans och uppskattning i marknaden.”