Aros Bostad offentliggör utfall av erbjudandet av stamaktier inför första dag för handel på Nasdaq First North Growth Market

Aros Bostad offentliggör idag utfallet av erbjudandet av stamaktier i Bolaget inför noteringen av stamaktierna på Nasdaq First North Growth Market (”Erbjudandet”). Intresset för Erbjudandet har varit mycket stort bland svenska och internationella institutionella investerare samt allmänheten i Sverige. Handeln på Nasdaq First North Growth Market inleds idag den 16 juni 2021.