Aros Bostad offentliggör erbjudande av stamaktier

För information om erbjudandet och om Aros Bostad, se prospektet som har upprättas med anledning av erbjudandet.