Aros Bostad och Zengun inleder samarbete i projektet Ordonnansen V på Gärdet

Aros Bostadsutveckling AB (”Aros Bostad” eller ”Bolaget”) och Zengun AB (”Zengun”) har tecknat en avsiktsförklaring avseende samverkansentreprenad för genomförandet av cirka 125 bostäder i projektet Ordonnansen V, beläget på en av Gärdets bästa adresser.

Projektet omfattar cirka 125 lägenheter i en bostadsrättsförening som även inkluderar restauranglokaler och garage. Aros Bostad och Zengun genomför projektet som en samverkansentreprenad, ett samarbete där båda parter redan från ett tidigt skede bidrar med kunskap och erfarenhet för åstadkomma en bättre slutprodukt avseende kvalitet, funktion, slutkostnad och kundnöjdhet än vid sedvanlig totalentreprenad.

Ordonnansen V erbjuder lägenheter mellan 1-5 RoK med väl utformade planlösningar och hög kvalitet både avseende gestaltning och utformning. Projektet är beläget på en av Gärdets bästa adresser, korsningen Furusundsgatan / Värtavägen och är framtaget i samarbete med Semrén & Månsson arkitekter. Säljstart har redan genomförts och produktionsstart är planerat till första halvåret 2018. Inflyttning är beräknad till andra halvåret 2020.

”För oss är Ordonnansen V ett väldigt spännande projekt som vi har arbetat med under en längre tid. Det är ett stort projekt som ska utföras i innerstadsmiljö vilket ställer speciella krav på entreprenören. Därför är vi speciellt glada över att få samarbeta med Zengun, som med sin erfarenhet, kompetens och resurser är rätt partner för oss i syfte att genomföra det här projektet med på ett framgångsrikt sätt. Återigen väljer vi en samverkansentreprenad där våra respektive kompetenser utnyttjas effektivt”, säger Magnus Andersson, VD i Aros Bostad.

”Ordonnansen V ligger i linje med vår satsning att bli förstahandsvalet som samverkanspart och leverantör av entreprenader inom bostadssegmentet i Stockholm. Vi är övertygade att de erfarenheter vi har med oss från tidigare kommer väl till pass även i detta spännande projekt. Vi på Zengun ser fram emot att samverka och utvecklas tillsammans med Aros Bostad för att leverera en högvärdig slutprodukt till de som ska bo och leva i Ordonnansen V”, säger Magnus Christiansen, COO i Zengun.

För mer information, kontakta:

Magnus Andersson, VD i Aros Bostad
magnus.andersson@arosbostad.se
073-410 12 43

Ken Wendelin, CFO / Vice VD i Aros Bostad
ken.wendelin@arosbostad.se
073-518 02 70

Ulf Jonsson, VD i Zengun AB
ulf.jonsson@zengun.se
070-369 01 01

Magnus Christiansen, COO i Zengun AB
magnus.christiansen@zengun.se
070-819 19 21