Aros Bostad och Klövern AB i samarbete kring bostadsutvecklinsprojekt i Danderyd

Aros Bostadsutveckling AB och Klövern AB har avtalat om ett samarbete kring utvecklingen av cirka 300 lägenheter i ett av Danderyds större bostadsutvecklingsprojekt. Målsättningen är att skapa ett attraktivt bostadsområde i bästa kommunikationsläge strax öster om Mörbybadet i Danderyd.

Aros Bostad kommer att tillsammans med Klövern Living driva detaljplan för fastigheten Timmerhuggaren 2 (Åkarnas Hus) i syfte att möjliggöra bostadsutveckling. Detaljplanen förväntas omfatta byggrätter om cirka 30 000 kvm ljus BTA, motsvarande cirka 300 bostäder.

Samir Taha, VD/Partner på Aros Bostadsutveckling AB:

”Vi är nöjda över att kunna genomföra detta bostadsutvecklingsprojekt tillsammans med Klövern i ett synnerligen spännande utvecklingsområde i Danderyd. Läget är mycket lämpligt för bostadsutveckling med såväl bussar, tunnelbana och Roslagsbanan i omedelbar närhet till området. Detta blir ett attraktivt och välbeläget bostadsområde för såväl barnfamiljer som unga vuxna. Vi är också nöjda med att ytterligare befästa vår position i Danderyd som en ledande bostadsutvecklare i kommunen. Vår totala utvecklingsportfölj i Danderyd uppgår nu till ca 900 lägenheter.”

För mer information, kontakta:

Aros Bostadsutveckling AB
Samir Taha, CEO/Partner
samir.taha@arosbostad.se
070-553 33 13