Aros bostad lockar 600 mkr till nytt bolag

Finska Varma och SEB Trygg Liv bland de som satsar. Aros Bostadsutveckling AB har etablerat ett nytt samarbetsbolag för bostadsutveckling och rest 600 mkr till det. Huvudinvesterare i detta är det finska pensionsförsäkringsbolaget Varma, Gamla Livförsäkringsbolaget SEB Trygg-Liv samt SEBs Pensionsstiftelse.

SEB Corporate Finance har varit finansiella rådgivare i kapitalanskaffningen och Wistrand har bistått med juridisk rådgivning.

– Att arbeta direkt med välkapitaliserade investerare med stor erfarenhet från fastighetsaffärer skapar förutsättningar för en fortsatt framgångsrik verksamhet, säger Samir Taha, VD för Aros Bostad.

Inriktningen kommer att vara bostadsutveckling i Storstockholmsområdet, och såväl nyproduktion som konvertering. Den nu genomförda kapitalresningen ger möjlighet att genomföra utvecklingsprojekt till en investeringsvolym om cirka 2 miljarder kronor.

Dr Ilkka Tomperi, investeringsdirektör fastigheter, Varma:

– Vi är mycket nöjda med denna investeringsmöjlighet som är helt i linje med den typ av investeringar som vi eftersträvar. Aros Bostad är en erkänt kompetent bostadsutvecklare med mycket bra ”track record” som vi ser fram emot att samarbeta med i denna konstellation.

Fastighetsvärlden Idag 2014-04-25