Aros Bostad genomför sina två första förvärv i Tyresö

Aros Bostad har förvärvat fastigheterna Bävern 4 och Bävern 5 i Tyresö av två privatpersoner. Fastigheterna, som är de första förvärven för Aros Bostad i Tyresö kommun, är belägna i det så kallade Bäverbäcksområden, mellan Tyresö Golfbana och Tyresövägen och omfattar cirka 4 000 kvm mark. Aros Bostad planerar för cirka 100 lägenheter på dessa fastigheter när väl detaljplanen har antagits, vilket förväntas ske under hösten 2016.

Samir Taha, VD/Partner på Aros Bostadsutveckling AB: ”Vi är mycket glada över att kunna genomföra dessa två affärer i ett synnerligen intressant utvecklingsområde. Detta blir vårt första projekt i Tyresö, en kommun vi har följt under en tid och haft som tydlig ambition att förvärva projekt i. Läget för de fastigheter vi nu har förvärvat är mycket attraktivt med goda kommunikationer och med nära tillgång till både service och grönområden i en expansiv del av Tyresö kommun.”

För mer information, kontakta:

Aros Bostadsutveckling AB
Samir Taha, verkställande direktör/Partner
samir.taha@arosbostad.se
070-553 33 13