Aros Bostad förvärvar utvecklingsprojekt om 160 nya bostäder i Huddinge

Bostadsprojektet är Aros Bostads första projekt i Huddinge kommun. Ambitionen är att redan 2021 påbörja produktionen av ett nytt bostadsområde med totalt 160 bostadsrätter, fördelade på flerbostadshus och radhus.

Aros Bostad har förvärvat fastigheterna Putsaren 1 – 4, Poeten 1 och Postiljonen 10 i ett JV med Frentab, där Aros Bostads andel uppgår till 51 %. Detaljplan finns redan för fastigheterna, vilken ger möjlighet att utveckla cirka 120 lägenheter och 40 småhus. Den totala utvecklingsarean motsvarar drygt 16 700 kvm ljus BTA.

Aros Bostads andel i projektet genomförs i två olika strukturer, där flerbostadshusen förvärvas genom Aros Bostads fjärde fond, Aros Bostad IV, och småhusdelen förvärvas helt av Aros Bostad.

Fastigheterna är belägna i ett naturområde utmed Gamla Stockholmsvägen, angränsande till befintliga bostadsområden samt Källbrinks idrottsplats och skola. Området har goda kommunikationsmöjligheter och direkt närhet till Gömmarens naturreservat. Det nya bostadsområdet beräknas vara färdigställt i början av 2023.

Magnus Andersson, VD Aros Bostad:
”Vi ser fram emot att utveckla detta attraktiva bostadsprojekt i samarbete med Frentab. Huddinge är en ny marknad för Aros Bostad och förvärvet går helt i linje med Aros Bostads tillväxtstrategi. Vi har som mål att uppnå 800 – 1 000 bostäder i pågående produktion genom att expandera till nya marknader i kombination med att bredda vår bostadsprodukt inom ett lägre prissegment.”