Aros Bostad förvärvar sitt första småhusprojekt i Uppsala

Aros Bostad har tecknat avtal om förvärv av ett nytt bostadsutvecklingsprojekt i Bälinge, Uppsala kommun. Projektet, som omfattar cirka 60 byggrätter, blir Aros Bostads första småhusprojekt i Uppsala.

Bälinge är en etablerad tätort med ett attraktivt läge för bostäder, en dryg mil norr om Uppsala. Området erbjuder närhet till skola och service, samt goda kommunikationer in till Uppsala. Förvärvet omfattar möjlighet till utveckling av cirka 60 småhus i blandad bebyggelse med villor, par- och radhus.

Magnus Andersson, VD Aros Bostad:
”Bälinge erbjuder intressanta möjligheter för vår fortsatta satsning på småhussegmentet och industrialiserat byggande i trä. Efterfrågan på småhus är stor i det aktuella området och vi ser fram emot att utveckla bostäder av hög kvalitet i detta attraktiva läge.”

Förvärvet omfattar del av fastigheten Gysta 1:13, för vilken detaljplanen förväntas vinna laga kraft under Q4 2022.