Aros Bostad förvärvar nio fastigheter i Björknäs

Aros Bostadsutveckling AB publ (”Aros Bostad”) har förvärvat nio fastigheter i Björknäs, Nacka kommun. Tillträde sker vid lagakraftvunnen detaljplan.

 Aros Bostad har förvärvat nio mindre fastigheter i Nacka kommun med avsikt att driva detaljplan för att vidareutveckla området och tillföra fler bostäder. Sedan tidigare utvecklar Aros Bostad två områden i Nacka kommun; ett pågående bostadsprojekt med cirka 270 välplanerade lägenheter invid Orminge Centrum och ett kommande projekt om cirka 80 bostäder i Ektorp.

 Magnus Andersson, VD Aros Bostad:
”Nacka är en av våra prioriterade marknader i Stockholmsområdet, så vi är glada över att få vara del av den fortsatta utvecklingen av bostäder i kommunen. I Björknäs inleder vi nu arbetet med att skapa ett attraktivt bostadsområde som genom långsiktiga materialval och en hållbar arkitektur kommer att bidra positivt till den omkringliggande boendemiljön. Nacka kommun förespråkar ett hållbart byggande, vilket är helt i linje med vår ambition på Aros Bostad.”