Aros Bostad förvärvar fastigheten Kåbo 57:1 i området Rosendal i Uppsala av HSB

Aros Bostad har via en bolagsaffär förvärvat och tillträtt fastigheten Uppsala Kåbo 57:1 i Rosendalsområdet av HSB. Projektet har en laga kraft vunnen detaljplan och byggrätterna motsvarar +9 000 kvm ljus BTA. Förvärvet sker inom ramen för strukturen Aros Bostad III AB. Detta är Aros Bostads fjärde förvärv i den nya Aros III-strukturen. Under 2014 förvärvades ett projekt i Nacka av Stockholms läns landsting, fastigheten Tegeludden 16 på Gärdet från Kungsleden AB (publ.) samt del av fastigheten Storseglet 3 i Gröndal av NCC.

Samir Taha, VD/Partner på Aros Bostadsutveckling AB:
”Vi är mycket glada över att kunna genomföra denna affär i ett mycket starkt utvecklingsområde. Detta blir vårt första projekt i Uppsala som är en mycket intressant marknad i stark tillväxt. Att kunna tillföra ytterligare ett byggklart utvecklingsprojekt till vår portfölj är helt i linje med våra planer att expandera vår verksamhet. Läget är mycket attraktivt med goda kommunikationer och med nära tillgång till grönområden i en mycket expansiv del av Uppsala.

Matias Lindberg, VD HSB Projektpartner AB:
”HSB har många spännande bostadsområden på gång i Uppsala de närmaste åren. Vi genomför för närvarande en ompositionering i staden och det är glädjande att Aros Bostad väljer att bidra till Uppsalas utveckling parallellt med HSB´s höga ambitioner.”