Aros Bostad förvärvar del av ”Femöringen” från NCC motsvarande 190 nya bostäder i Solna

3 november 2021

Aros Bostad har förvärvat byggrätter, motsvarande cirka 190 nya bostäder inom kvarteret Femöringen i Solna, för cirka 260 MSEK. NCC är säljare av marken och kommer att vara totalentreprenör för byggnationen av det nya bostadsprojektet.

Byggrätterna utgör den andra etappen av bostäder inom Solnas nya stadsdel Järva Krog, där nya bostäder, service och moderna kontor utvecklas. Läget är mycket bra ur både kommunikations- och rekreationssynpunkt, med direkt närhet till bussar, pendeltåg och Hagaparkens grönområde. Aros Bostad har tidigare genomfört bostadsprojektet Link inom den först etappen, där samtliga bostäder sålde slut före tillträde

Utvecklingsprojektet kommer att genomföras i två etapper. Produktionsstarten av den första etappen är beräknad till tredje kvartalet 2022. Byggrätterna förvärvas från NCC Property Development AB för cirka 260 MSEK. Tillträdet är villkorat av fastighetsbildning och tecknat entreprenadavtal med NCC Building Sverige. Likviden erläggs pro rata vid tillträde av respektive etapp.

Magnus Andersson, VD Aros Bostad säger:

“Vi är verkligen glada över att vara del av den fortsatta utvecklingen av Järva Krog. Solna kommun har en stark bostadsmarknad, vilket bekräftades av försäljningstakten i vårt tidigare projekt i området. Vi ser också fram emot att fortsätta samarbetet med NCC som är en trygg partner med ett starkt hållbarhetsfokus.”

Joachim Holmberg, affärsområdeschef NCC Property Development säger:

”I och med denna försäljning så skapas det en helhet i kvarteret tillsammans med vårt kontorsprojekt Nova. Vi och Aros Bostad har bland annat gemensamma ambitioner inom hållbarhet och kundvärden varför vi är mycket glada att det är just Aros Bostad som vi nu säljer bostadsbyggrätterna till och att det är NCC som blir totalentreprenör.”

Länkat innehåll

Läs mer