Aros Bostad får markanvisning om 95 bostäder i Slakthusområdet

Aros Bostad har av Stockholms kommun (”Staden”) blivit tilldelad en markanvisning inom Slakthusområdets tredje etapp. Markanvisningen ger utrymme för 95 bostadslägenheter, vilka ska utföras som bostadsrätter.

Det anvisade markområdet ligger inom fastigheten Johanneshov 1:1 m.fl. i sydvästra delen av Slakthusområdet, Enskede-Årsta-Vantör. Den aktuella etappen, som kallas Kylrumskvarteren, kommer bland annat att omfatta cirka 500 bostäder, förskola, kontor och ett nytt parkområde. Detaljplanen för området beräknas vara färdig 2024.

Aros Bostad planerar för en hållbar bebyggelse som tar tillvara på det karaktäristiska uttrycket i Slakthusområdets stadsbild. Tillsammans med Staden kommer Aros Bostad att arbeta aktivt med socialt värdeskapande inom stadsutvecklingsområdet.

Magnus Andersson, VD Aros Bostad:
”Slakthusområdet bidrar verkligen med en speciell karaktär till stadsbilden i Stockholm. Det känns väldigt roligt att vara med i arbetet att utveckla denna nya etapp, där vi får möjlighet att kombinera ett spännande arkitektoniskt uttryck med modernt hållbarhetstänk.”