Aros Bostad anlitar Lindbäcks för uppförande av ytterligare 104 bostäder i trä i Nacka

22 mars 2022

arosbostad-orminge-etapp3-featured-landscape-v4

Aros Bostad har tecknat entreprenadavtal med Lindbäcks avseende uppförande om 104 hyreslägenheter, vilket motsvarar den sista etappen av bostadsprojektet O2 Orminge i Nacka. Färdigställande beräknas till början av 2023.

Magnus Andersson, VD Aros Bostad:
”Det känns bra att återigen teckna avtal med Lindbäcks, som har varit en stabil partner genom hela projektet O2 Orminge. Den första etappen utgjorde vårt pilotprojekt för industriellt producerade trähus, vilket vi sedan implementerat i verksamheten för att kunna leverera bostäder av hög kvalitet till ett lägre pris och med ett lägre klimatavtryck.”

O2 Orminge omfattar tre etapper med totalt 267 lägenheter, fördelade på nio flerbostadshus med stommar och fasader i trä. Det aktuella entreprenadavtalet med Lindbäcks omfattar den tredje och sista etappen, motsvarande fyra byggnader om 104 hyreslägenheter. De första två etapperna är färdigställda som bostadsrätter.

Peter Sohlberg, Affärsutvecklare Lindbäcks i Mälardalen
Vi är alltid lite extra glada när våra kunder väljer att jobba genomgående med trä, ett vackert och hållbart val. Vårt byggsystem med industriellt producerade hus i trä minskar klimatpåverkan med upp till 50 % jämfört med traditionellt byggda flerbostadshus.”

Bostäderna inom den tredje etappen är sålda till CBRE Global Investors, på uppdrag av en paneuropeisk fond, vilken tillträder vid färdigställandet i början av 2023. Projektet genomförs i fonden Aros Bostad IV.