Styrelsen

Aros Bostads styrelse består av åtta ordinarie stämmovalda ledamöter, inklusive styrelseordföranden, vilka valts för tiden intill slutet av årsstämman 2022. Styrelseledamöter är Göran Cöster, Johan A. Gustavsson (ordförande), Per Rutegård, Samir Taha, Ylva Lageson och Jörgen Lundgren samt nyvalda ledamöter Hanna Bilir och Teresa Isele.

Johan A. Gustavsson

Grundare
Styrelseordförande

Johan A. Gustavsson (född 1970)

Grundare, styrelseordförande och ledamot sedan 2006

Utbildning/bakgrund
Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm.

Pågående uppdrag
Styrelseordförande i Vencom Aktiebolag, Vencom Property Partners, Vencom Residential AB, HopLun International Ltd, Hobbex Aktiebolag, Hobbex New Retail Aktiebolag, Hober Medical AB, Lidrup Aktiebolag, Roslagsterminalen AB, Improva Plastikkirurgi AB, Bromma Blocks Centrumhandel AB, Trafikflyget 1 i Stockholm AB, Trafikflyget 3 i Stockholm AB, Trafikflyget 5 i Stockholm AB, Trafikflyget 7 i Stockholm AB och Trafikflyget 9 i Stockholm AB.

Styrelseledamot i Vencom Group Holding BV, Vencom SaS, Vencom (HK) Ltd, Hop Lun Scandinavia AB, Artificial Solutions Inc., Artificial Solutions Holding ASH AB, Hobbex (HK) Ltd, Rockspring Retail Holding AB, Rockspring FSPS Holding Sweden AB, Rockspring Lidingo AB, Rockspring Lidingo II AB, Rockspring Lidingo Centrum AB, Aktiebolaget Couronne, Foxco Fastighetsutveckling AB, Fastighetsaktiebolaget Hermius, Fastighetsaktiebolaget Hermius 1, Fastighetsaktiebolaget Hermius 3, CBREGIP Swedish Retail Ventures AB, VPP Sarl och Nordic Flag Property AB.

Styrelsesuppleant i PRP Management AB och Melancholia AB.

Avslutade uppdrag (senaste fem åren)
Styrelseordförande i EndCo 1055 Sweden AB. Styrelseledamot i Trophi Bäckebol 1 AB, Trophi Bäckebol Centrumhandel AB, Fastica Backa AB, Trophi Weibullsholm AB, Trophi Centrumfastigheter 2 AB, Trophi Centrumfastigheter 1 AB, Fastighetsaktiebolaget Hermius 5, Fastighetsaktiebolaget Hermius 6, Fastighetsaktiebolaget Hermius 7, Fastighetsaktiebolaget Hermius 8, Fastighetsaktiebolaget Hermius 9, Fastighetsaktiebolaget Hermius 10, Trophi Boländerna AB, ESCF II Sweden Jägersro AB, Trophi Arninge 1 AB, Trophi Arninge 2 AB, Trophi Tuna Park AB, CBREGIP Swedish Retail Ventures MidCo 1 AB och CBREGIP Swedish Retail Ventures MidCo 2 AB.

Innehav i bolaget
Johan A. Gustavsson äger, privat eller via bolag,  7 683 807 stamaktier och 45 109 Preferensaktier

Oberoende i förhållande till:
Bolaget och dess ledning: Ja
Större aktieägare: Nej

Per Rutegård

Grundare
Styrelseledamot

Per Rutegård (född 1972)

Grundare och styrelseledamot sedan 2006

Utbildning/bakgrund
Högskoleexamen i ekonomi (civilekonom) vid Vrije Universitet i Bryssel.

Pågående uppdrag
Styrelseordförande i Profi Partner AB, PRP Management AB, Vidden Bostad AB, Foxco Fastighetsutveckling AB och Scaensei Thee Kompani AB.

Styrelseledamot TKAR Investment AB.

Styrelsesuppleant i Invanity AB och Pier House Management AB.

Avslutade uppdrag (senaste fem åren)
Styrelseledamot i Kåbo 57 Mark AB, Gröndal Sjöhusen AB, Aros Djurgården Gärdet Ekonomisk förening och Aros Ordonnansen Gärdet Ekonomisk förening.

Innehav i bolaget
Per Rutegård äger, privat eller via bolag, 4 999 320 stamaktier och 26 083 Preferensaktier.

Oberoende i förhållande till:
Bolaget och dess ledning: Nej
Större aktieägare: Nej

Samir Taha

Grundare
Styrelseledamot

Samir Taha (född 1970)

Grundare och styrelseledamot sedan 2006

Utbildning/bakgrund
Ekonomiexamen från Uppsala Universitet samt diplomerad Planner från RMI Berghs.

Pågående uppdrag
Styrelseordförande i Kalifen AB, Awardit AB (publ) och E-Miren AB.

Styrelseledamot i Confidence International Aktiebolag (publ), House of Friends AB (publ), Storvisiren AB, Visiren AB, Sultanen Invest AB, Taha & Taha Projektering AB, Fastighetsbolaget Spare tire 42 AB, Svithiod Real Estate Development AB och Q3 Property Development S.L.

Avslutade uppdrag (senaste fem åren)
Styrelseordförande i C-Gården Golf & Living AB. Styrelseledamot i Take Have Holding Sarl.

Innehav i bolaget
Samir Taha äger, privat eller via bolag, 6 422 419 stamaktier och 40 808 Preferensaktier.

Oberoende i förhållande till:
Bolaget och dess ledning: Nej
Större aktieägare: Nej

Göran Cöster

Styrelseledamot

Göran Cöster (född 1951)

Styrelseledamot sedan 2016

Utbildning/bakgrund
Företagsekonomi vid Barlock institutet och Stockholms Universitet. Examen vid affärsbankernas interna utbildning samt ett stort antal kurser vid Skandinaviska Enskilda Bank. 40 års anställning i SEB varav 15 år som Head of Real Estate Finance Sweden.

Pågående uppdrag
Styrelseledamot i Brunswick Real Estate Capital Advisory AB

Avslutade uppdrag (senaste fem åren)
Styrelseledamot och ägare av mindre andel i SBB i Norden AB. Extern firmatecknare i Skandinaviska Enskilda Banken AB. Head of Real Estate Finance Sweden i Skandinaviska Enskilda Bank.

Innehav i bolaget
Göran Cöster äger inga aktier i bolaget.

Oberoende i förhållande till:
Bolaget och dess ledning: Ja
Större aktieägare: Ja

Ylva Lageson

Styrelseledamot

Ylva Lageson (född 1971)

Styrelseledamot sedan 2018

Utbildning/bakgrund
Civilingenjör från Luleå tekniska universitet

Pågående uppdrag
Extern VD i Nobelhuset AB. Styrelsesuppleant i Peter Lageson Management AB. Head of Operational Development and IT på NCC AB.

Avslutade uppdrag (senaste fem åren)
Extern firmatecknare i NCC Sverige AB. Styrelseledamot i Building Green in Sweden AB, Stjernvalvet AB, Stjernvalvet Bostad AB, Stjernprojekt 1 AB, Stjernprojekt 2 AB och Stjernprojekt 3 AB.

Innehav i bolaget
Ylva Lagesson äger inga aktier i bolaget.

Oberoende i förhållande till:
Bolaget och dess ledning: Ja
Större aktieägare: Ja

Jörgen Lundgren

Styrelseledamot

Jörgen Lundgren (född 1967)

Styrelseledamot sedan 2019

Utbildning/bakgrund
Civilekonom

Pågående uppdrag
VD Solnaberg Property AB. Styrelseordförande Hedern Fastigheter AB. Vice ordförande Mäklarhuset.

Avslutade uppdrag (senaste fem åren)
VD Polskenet Invest AB. VD Fastighetsaktiebolaget Norrporten.

Innehav i bolaget
Jörgen Lundgren äger inga aktier i bolaget.

Oberoende i förhållande till:
Bolaget och dess ledning: Ja
Större aktieägare: Ja

Koncernledning

Magnus Andersson

VD

Magnus Andersson (född 1972)

VD sedan 2017

Utbildning
Civilingenjör väg- och vattenbyggnad från Luleå Tekniska Universitet samt kandidatexamen i ekonomi med inriktning finansiering från Stockholms Universitet. Bakgrund från JM och Skanska, bland annat som VD för Skanskas Bostadsutvecklingsverksamhet i Storbritannien, samt såsom Operativ Chef/COO på Oscar Properties.

Pågående uppdrag
Styrelseledamot i Svensk Husproduktion AB. Styrelseledamot och VD i Sonama Holding AB.

Avslutade uppdrag (senaste fem åren)
Styrelseordförande i Oscar Properties Förvaltning AB, Oscar Properties Bygg AB, HG7 Nord AB, Oscar Properties Holding 2 AB och HG7 Holding AB.

Styrelseledamot i Fastighets AB Ibryt 50, Lumiten Bostads AB, Oscar Properties Invest AB, Semperin AB, Pompejus AB, Oscar Properties AB, Fastighets AB ST7, Lumiten AB, Oscar Properties Gasklockor AB, Oscar Properties Norrtull AB, Oscar Properties Bygg Holding AB, Skanska Kommersiell Utveckling Norden AB, Oscar Properties Roslagstull AB, Estea Stora Mans 1 AB, Fastighets AB Tyrjärn 11, Oscar Properties Kungsholmen AB, Oscar maiN One AB, Fastighets AB Riddaren 5, Oscar P Management AB, Tyrjärn 11 Holding 2 AB, Riddarop Holding 2 AB, ST7 Holding AB, Fastighets AB Vegalotten, Fastighetsaktiebolaget Hagasta, Hagasta Holding AB, Observatoriet Holding AB, Oscar Properties Gasklockor 2 AB, Nacka 369:32 Holding AB, Nacka 369:32 Topco AB, Fastighets AB Observatoriet 2, Fastighets AB Handelskvinnan, Prim Holding AB, Barnhusväder Holding 2 AB, Skurusundsbryggan Holding AB, Matsoretum, Oscar Properties Service AB, Oscar Properties 3 AB, Fastpartner Uppfinnaren 1 AB, Tyrjärn 11 Holding AB, Fastigheten ST7 Holding AB, Risgrynet på Kvarnholmen AB, Risgrynet AB, Tyrjärn 11 Dotter AB, Ostam Holding AB, Uppfinnaren 1 AB, Oscar Properties Bostadsrätter AB, Matsorower AB, Fastighets AB Uppfinnaren 1, Fastighets AB Ibryt 2, Fastighets AB Ibryt, Ibryt Holding AB, Stora Mans 1 AB, Stora Mans Holding AB, Oscar Properties 7 AB, Ahyddan Holding AB, Fastighets AB Unitatis och Stettin Holding AB.

VD i Skanska Residential Development UK Ltd

Innehav i bolaget
Magnus Andersson äger 557 050 stamaktier och inga Preferensaktier i Bolaget.

Ken Wendelin

CFO/Vice VD

Ken Wendelin (född 1975)

CFO och vice VD sedan 2016

Utbildning
Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm och examen från McDonald’s Business School i Chicago. Diplomutbildning för Finansanalytiker (CEFA) från Handelshögskolan i Stockholm. Tidigare varit Director och Global Co-Head Real Estate i SEB Corporate Finance samt arbetat på SEB Industry & Corporate Analysis Real Estate and Infrastructure, Corem Property Group (Publ) och Catella.

Pågående uppdrag
Styrelseordförande och VD i Ifing AB.

Avslutade uppdrag (senaste fem åren)
Ken Wendelin har inga andra uppdrag som avslutats de senaste fem åren.

Innehav i bolaget
Ken Wendelin äger, privat eller via bolag, 764 250 stamaktier och inga Preferensaktier i Bolaget.

Henrik Sundén

Chef Projektgenomförande

Henrik Sundén (född 1979)

Chef Projektgenomförande sedan 2018

Utbildning
Högskoleingenjör i byggteknik och ekonomi vid KTH. Kandidatexamen företagsekonomi från Stockholms universitet.

Pågående uppdrag
Styrelsesuppleant i Bemair AB.

Avslutade uppdrag (senaste fem åren)
Henrik Sundén har inga andra uppdrag som avslutats de senaste fem åren

Innehav i Bolaget
Henrik Sundén äger 300 preferensaktier.

Anna Åkerlund

Kommunikations- och IR-chef

Anna Åkerlund (född 1975)

Kommunikations- och IR-chef sedan 2018

Utbildning
Civilingenjör i fastighetsekonomi (från Lantmäterilinjen) Lunds Tekniska Högskola. Anna Åkerlund har tidigare innehaft ett antal positioner inom Skanskas bostads- respektive kommersiella utvecklingsenheter samt kommunikations-, IR- och HR-relaterade roller inom Brunswick Real Estate.

Pågående uppdrag
Ägare/VD Anna Åkerlund AB. Styrelseledamot i Brunswick Real Estate Capital Advisory AB. Styrelsesuppleant i Rediga AB samt Anders Schierenbeck AB. Styrelseordförande i Lövsta Gårds Ridklubb (ideell förening).

Avslutade uppdrag (senaste fem åren):
Inga avslutade uppdrag.

Innehav i Bolaget
Anna Åkerlund äger 300 preferensaktier.

Louise Saxholm

Försäljnings- och Marknadschef

Louise Saxholm (född 1980)

Försäljnings- och Marknadschef (sedan 2020)

Utbildning
Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm (marknadsföringsinriktning). Louise Saxholm har tidigare innehaft en motsvarande roll hos Tobin Properties och har gedigen erfarenhet från konsumentmarknaden genom Johnson & Johnson, GlaxoSmithKline och Procter & Gamble.

Pågående uppdrag
Inga pågående uppdrag.

Avslutade uppdrag
Inga avslutade uppdrag (senaste fem åren).

Innehav i Bolaget 
Inget innehav i Bolaget.

Fredrik Hjortzén

Projektutvecklingschef

Fredrik Hjortzén (född 1970)

Projektutvecklingschef sedan 2020

Utbildning
Ingenjör, Uppsala Universitet (El, Medicinsk Teknik). Fredrik Hjortzén kommer senast från en roll som regionchef för BoKlok och har tidigare erfarenhet från Skanska, Serneke, Phizer och GE Healthcare.

Pågående uppdrag
Inga pågående uppdrag.

Avslutade uppdrag
Inga avslutade uppdrag (senaste fem åren).

Innehav i Bolaget 
Inget innehav i Bolaget.

Revisor

Fredric Hävrén

Huvudansvarig revisor
Ernst & Young

Fredric Hävrén

Huvudansvarig revisor

Aros Bostads revisor är Ernst & Young Aktiebolag, med Fredric Hävrén som huvudansvarig revisor. Fredric Hävrén är auktoriserad revisor och medlem i FAR. Ernst & Youngs kontorsadress är Jakobsbergsgatan 24, Box 7850, 103 99 Stockholm.