Aktuella rapporter

Delårsrapport jan-mars 2021 kommer att presenteras av VD och vice VD/CFO genom Financial Hearings 10 maj 2021 kl 10.00. På samma plattform återfinns även inspelade presentationer avseende Q3 samt bokslutskommuniké 2020.

Årsredovisningen finns tillgänglig längre ned på sidan (snabblänk i vänstermenyn).

Finansiell kalender

2021-05-10

Aros Bostad Delårsrapport januari - mars 2021

2021-05-31

Aros Bostad Årsstämma

2021-08-27

Aros Bostad Delårsrapport januari - juni 2021

2021-11-26

Aros Bostad Delårsrapport januari - september 2021

2022-02-25

Aros Bostad Bokslutskommuniké för perioden 1 oktober - 31 december 2021