En trygg bostadsaffär

Trygghetspaket

För att öka tryggheten i ett av livets största investeringar så har vi infört ett trygghetspaket med bland annat marknadsgaranti, försäkringar mot förseningar och möjlighet till uppskjuten inflyttning.

Köpeprocessen

Vi ansvarar för att din blivande bostadsrättsförening överlämnas med en sund ekonomi och att du och dina grannar får en trygg start. Här nedan kan du fördjupa dig i processens alla delar, från intresseanmälan till inflyttning.

Intresseanmälan
Säljstart/Köpanmälan
Bokningsavtal
Förhandsavtal
Upplåtelseavtal
Ditt nya hem växer fram
Slutbesiktning
Tillträde & inflytt
Garantibesiktning

Intresseanmälan

Våra bostäder börjar oftast säljas i projekteringsstadiet, det vill säga innan vi börjat bygga. Genom att anmäla ditt intresse på våra projektsajter förbinder du dig inte till något men får chans att ta del av förhandsinformation om projektet samt erhåller inbjudan till säljstart.

Säljstart/Köpanmälan

När det närmar sig försäljningsstart bjuds alla som föranmält sitt intresse in till en säljstart. Exakt hur denna säljstart går till varierar från projekt till projekt. I samband med säljstarten presenteras bostäderna mer detaljerat och du har möjlighet att ta del av projektmaterial såsom exempelvis broschyr, planlösningar, prislista och materialprover mm. Vid en angiven tidpunkt öppnar vi en digital köpanmälan, vilken innebär att du ska ange vilka lägenheter du är intresserad av. Inkomna anmälningar behandlas sedan i kronologisk ordning efter den tidpunkt det är inskickade. Du kommer bli kontaktad av ansvarig mäklare och erbjudas att välja bostad utifrån den köpanmälan du gjort, beroende på vilka av dina val som är lediga.

 

Bokningsavtal

När du i samråd med våra mäklare har hittat din blivande bostad så tecknas inledningsvis ett bokningsavtal. Bokningsavtalet innebär att en specifik lägenhet blir bokad för din räkning och en bokningsavgift om 30 000 kr erläggs och fungerar som en delbetalning av köpeskillingen. Bokningsavtalet är inte bindande.

Förhandsavtal

När bostadsrättsföreningens kostnadskalkyl har intygsgetts kan förhandsavtal börja tecknas. I samband med detta betalas ytterligare en del av köpeskillingen (vanligtvis 100 000) som blir en förskottsbetalning till din blivande bostadsrättsförening.

Upplåtelseavtal

I och med att bostadsrättsföreningens ekonomiska plan har registrerats hos Bolagsverket ersätts förhandsavtalet av ett upplåtelseavtal. Detta sker vanligtvis 1-2 kvartal innan tillträdet.
Här betalar du 10 procent av insatsen minus tidigare inbetalt förskott. Upplåtelseavtalet innebär att du som köpare formellt blir medlem i bostadsrättsföreningen.

Både förhandsavtal och upplåtelseavtal är juridiskt bindande.

Ditt nya hem växer fram

Under tiden som vi jobbar med att färdigställa din bostad kommer du få löpande information från oss om hur arbetet med de nya bostäderna fortlöper.

Slutbesiktning

Innan du flyttar in i din bostad utförs en slutbesiktning av en auktoriserad och oberoende besiktningsman där du bjuds in att närvara. Detta för att kontrollera att bostaden är i det skick som du har rätt att förvänta dig att den ska vara. Detta sker ca 1 månad innan inflyttning.

Tillträde & Inflyttning

I god tid innan tillträdet kommer du att få betalningsanvisningar för den resterande delen av köpeskillingen, som betalas i anslutning till tillträdet. För att tillträdet och din flytt ska gå så smidigt som möjligt kommer du att tilldelas inflyttnings- och hisstid. När det väl är dags att flytta in är vi på plats för att hälsa dig välkommen och lämna över nycklarna till din nya bostad.

Garantibesiktning

Efter ca två år gör vi en garantibesiktning. Vid besiktningen kontrolleras om det har framträtt fel under tiden mellan slut- och garantibesiktningen. Eventuella fel åtgärdas snarast möjligt utan kostnad för dig. Besiktningsmannen är givetvis oberoende och certifierad.

Du är alltid välkommen att kontakta oss via mäklare eller kundkontakt för att få svar på alla eventuella frågor eller funderingar.