arosbostad_bostader_trygghet_001_2x1
arosbostad_bostader_trygghet_001_2x3

En trygg bostadsaffär

arosbostad_bostader_trygghet_002_1x1
arosbostad_bostader_trygghet_002_4x3

Trygghetspaket för en säker bostadsaffär

En trygg ekonomi, väl omhändertagna bostadsprojekt och ett personligt engagemang är viktiga frågor för oss. För att öka tryggheten i en av livets största investeringar så omfattas alla våra projekt av ett trygghetspaket.​

Tillträdesskydd

Om du inte skulle kunna flytta in vid det tänkta tillträdesdatumet erbjuder Aros Bostad ett tillträdesskydd som ger dig möjlighet att skjuta upp inflyttningen med upp till tre månader utan extra kostnad.

Godtagbara skäl kan t.ex. vara försening av pågående försäljning av befintlig bostad eller allvarlig sjukdom.

arosbostad_bostader_trygghet_004_1x1
arosbostad_bostader_trygghet_005_1x1

En förening med sund ekonomi

För Aros Bostad är det viktigt att överlämna en bostadsrättsförening med sund ekonomi.

Alla föreningens kostnader säkerställs nogsamt och kalkylräntan läggs på en nivå som innebär att ett hälsosamt överskott genereras redan från dag ett. Överskottet ger utrymme för att t.ex. amortera på föreningens lån. Innan upplåtelseavtal tecknas med dig som köpare har föreningens ekonomiska plan granskats av två, av Boverket förklarade behöriga, intygsgivare.

Intygsgivarna intygar att uppgifterna i den ekonomiska planen är riktiga och stämmer överens med tillgängliga handlingar, samt att kalkylen framstår som hållbar. Detta är viktigt för dig som föreningsmedlem eftersom den ekonomiska planen i sin tur ligger till grund för din månadsavgift.​

arosbostad-trygghet-kid-16×9
arosbostad-trygghet-kid-1×1

Osålda lägenheter i föreningen

Aros förbinder sig att köpa de lägenheter som inte har sålts genom bindande upplåtelseavtal vid avräkningsdagen.

På så sätt drabbas inte föreningen av minskade intäkter från insatser och årsavgifter från eventuellt osålda lägenheter i föreningen.​

Garanti för hyresintäktsbortfall

Utöver årsavgifter kan även kommersiella lokaler i föreningens hus utgöra en viktig intäktskälla för föreningen.

Aros Bostad garanterar att under en tvåårsperiod kompensera för eventuellt bortfall av hyresintäkter från kommersiella lokaler jämfört med de hyresintäkter som presenteras i ekonomisk plan.​

arosbostad_bostader_trygghet_003_1x1

Förskottsförsäkring, insatsgaranti och färdigställandeförsäkring

Aros Bostad tecknar alltid säkerhet för föreningen i form av en förskottsgaranti. Garantin omfattar en återbetalning av erlagt förskott om förhandsavtalet upphör att gälla utan att bostadsrätt har upplåtits. ​

Inför upplåtelse av bostadsrätt ställer Aros Bostad, på uppdrag av föreningen, säkerhet för insatser och upplåtelseavgifter genom en särskild garantiförbindelse.​

Aros utsedda entreprenörer tecknar alltid en färdigställandeförsäkring som innebär ett skydd mot extra kostnader för föreningen om entreprenören av någon anledning inte kan uppfylla sina åtaganden.​